Toelichting resultaten onderzoek

Capaciteiten
Het onderzoek geeft een beeld van de capaciteiten op taalkundig, rekenkundig en exact gebied. Het gaat om een niveau-indicatie en de structuur van het capaciteitenbeeld wordt zichtbaar. Mogelijkheden en eventuele moeilijkheden worden in kaart gebracht. Het onderzoek heeft niet de pretentie een vaststaand en onweerlegbaar bewijs te zijn voor bepaalde cognitieve capaciteiten.
De resultaten van het capaciteitenonderzoek zijn een indicatie voor en een hulpmiddel bij de profielkeuze. De resultaten op de verschillende onderdelen vormen een aanwijzing voor het denkvermogen om gerelateerde vakken aan te kunnen.
Het is mogelijk dat er tussen de behaalde resultaten in het onderzoek enerzijds en de schoolresultaten anderzijds verschillen te constateren zijn. Bij het behalen van schoolresultaten spelen immers meer factoren een rol, zoals voorkennis, inzet, interesse, studievaardigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Swipe om de hele tabel te zien

Profiel CM EM NG NT
Voorbereiding op: * studies op het gebied van kunst, cultuur, onderwijs en maatschappij. economische en maatschappelijke opleidingen opleidingen in gezondheidszorg en verschillende technische vervolgopleidingen technische vervolgopleidingen
Kenmerkende onderdelen: Taalgebruik
Woordbeeld
Woordenlijst
Taalgebruik
Woordbeeld
Denken met getallen
Rekenkundig inzicht
Denken met figuren
Denken met figuren
Denken met getallen
Rekenkundig inzicht
Praktisch inzicht
Ruimtelijk inzicht
Denken met figuren
Denken met getallen
Rekenkundig inzicht
Praktisch inzicht
Ruimtelijk inzicht
Denken met woorden is voor vrijwel alle vakken en alle profielen van belang

* De studierichtingen zijn gerangschikt naar de profielen waar ze wat betreft inhoud het meest bij aansluiten. Dit wil niet zeggen dat opleidingen in de sectoren niet toegankelijk zijn met een ander profiel. Verder zijn keuzevakken mede bepalend voor de doorstroomrechten.

Tabel: Profielen met hun vervolgmogelijkheden en gerelateerde testonderdelen.

Het kiezen van een profiel
Naast het onderzoek van Profiel ASL leveren de bevindingen uit de keuzebegeleiding op school belangrijke informatie op om de profielkeuze van uw zoon/dochter verder vorm te geven. In de keuzebegeleiding op school wordt van de Methode Beroepskeuzedagboek de uitgave “Profielkiezer” gebruikt, waarin de leerling o.a. een interesse- en studievaardighedenvragenlijst invult. Deze bevindingen leveren, samen met de prestaties op school en de eigen indrukken in de thuissituatie aanvullende informatie op voor de profielkeuze.

Tenslotte
De mentor en de decaan op school zijn de personen die u verder kunnen informeren over de studievoortgang en de te maken keuze. Mocht u vragen hebben over de beschreven activiteiten dan kunt u met hen of met Profiel ASL contact opnemen.

Ga terug naar de vorige pagina