Uitgaven LOB

Ontwikkelingsgerichte leermiddelen met doorlopend portfolio en online hulpmiddelen voor leerling, decaan, mentor en ouder. De leerling kan zowel op school als thuis aan zijn LOB werken. Voor de Profielkiezer kan gekozen worden voor enkel digitaal of voor digitaal met werkboek. De Pionier, de Loopbaanverkenner en de Studieloopbaanplanner zijn volledig digitale leermiddellen. Bij alle leermiddelen is een doorlopend portfolio en plusdocument beschikbaar.

Online

 • Opdrachten voor gebruik in de LOB lessen
 • Gevalideerde tests gericht op LOB en studievoortgang (interesse, studievaardigheden, talenten, persoonlijkheid)
 • Voorzien van een Plusdocument waarin de leerling zichzelf leert presenteren
 • Online reflectie- en verslagformulieren
 • Heldere zoekstructuur voor de leerling naar vervolgstudies gekoppeld aan eigen interesse
 • Relevante links (beroepen en opleidingeninformatie)
 • Ontwikkelingsgericht portfolio volgens de vijf loopbaancompetenties
 • Monitorfunctie voor decaan en mentor
 • Mogelijkheid om leerlingen online feedback te geven
 • Mailfunctie naar de klas en leerling
 • Handleidingen en kant-en-klare lesinstructie (ppt) voor de mentor / decaan
 • Ouderparticipatie met instrumenten voor ouderfeedback en inlogmogelijkheid ouders
 • Resulterend in een loopbaandossier met onderbouwd loopbaanplan als voorbereiding op een intake- en studiekeuzecheck in het mbo, hbo en wo

Ontwikkelingsgericht portfolio

Het portfolio is ontwikkelingsgericht en doorlopend. De school kan eigen opdrachten toevoegen aan het generieke deel van de LOB. Alle online gemaakte verslagen en uitslagen van de vragenlijsten worden direct in het portfolio geplaatst. Zo bouwt de leerling gedurende een jaar of meerdere jaren een eigen LOB portfolio op. Aan het einde van zijn schoolloopbaan kan hij relevante informatie uit dit portfolio selecteren en aanwenden voor de onderbouwing en motivatie van zijn uiteindelijke studiekeuze. De leerling sluit zijn LOB af met een loopbaanplan.

De decaan en de mentor kunnen op ieder gewenst moment dit portfolio raadplegen en een indruk krijgen van hoever de leerling gevorderd is met zijn LOB. Statistische overzichten van uitslagen van vragenlijsten zijn in geprinte vorm een hulpmiddel bij rapportvergaderingen.

Geen bijkomende kosten

Met de aanschaf beschikt u over een all-in pakket met o.a leerlingvolgsysteem voor decaan en mentor, vragenlijsten en ouderportaal. Er zijn geen bijkomende kosten voor doubleurs. Aanschaf van een leermiddel is eenmalig en geldig voor de aangegeven leerjaren. Verdere informatie en prijzen van de verschillende leermiddelen vindt u op het bestelformulier.

Scholing

Voor een succesvolle LOB is het van doorslaggevend belang om goed geschoolde mentoren in te zetten. Indien gewenst kunnen de auteurs scholingsbijeenkomsten verzorgen op uw school.
Door praktische oefeningen en korte inleidingen op de leerstof of het gebruik van de online mogelijkheden wordt het enthousiasme en de motivatie van de begeleiders vergroot. Wilt u gebruik maken van scholingsbijeenkomsten, neemt u dan tijdig contact op met ons instituut.

Belangstelling?

Is uw interesse gewekt? Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via de contactpagina, of plaats meteen een bestelling via de bestelpagina.

Neem contact op